Seleccionar página

TranSaludable, un podcast amb Alma és un projecte per a la promoció del dret a la SALUT de les persones transgènere, des d’una perspectiva holística, interseccional i no patologitzant. Realitzat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i Ràdio Hostafrancs i el suport del Consell Comarcal del Baix Llobregat i Sants 3 Ràdio.

Aquesta iniciativa de responsabilitat social audiovisual i cultural, de recerca i divulgació, té la missió primordial de contribuir a sensibilitzar a totes les persones treballadores del sistema públic de salut sobre els seus possibles biaixos de gènere en l’atenció de les persones trans, així com sobre la necessitat d’eradicar qualsevol manifestació transfòbica en l’exercici de les seves funcions i, a més, també detectar i promoure tota Bona Pràctica que en aquest sentit mereixi ser ressaltada i comunicada públicament amb la finalitat de contribuir perquè no es perdi, fer-la extensiva i replicar-la.

Estructura

1. Conceptualització, disseny i execució d’una ENQUESTA anònima per arribar al màxim número possible de persones relacionades amb el major nombre d’entitats de la comunitat trans de Catalunya. 

El objectiu de l’ENQUESTA és recavar la informació substancial per a, amb la mateixa, poder determinar 10 missatges a comunicar en la posterior CAMPANYA de sensibilització objecte d’aquest projecte.

L’ENQUESTA respondrà a 2 qüestions bàsiques, per una banda sobre les experiències positives i per l’altra sobre les negatives, que hem tingut les persones transgènere utilitzant el servei públic de salut. Amb les respostes, durem a terme una CAMPANYA de sensibilització que dongui a conèixer, empíricament, les realitats vivencials que ens hagin transmès les persones transgènere enquestades.

2. Conceptualització, producció i realització d’una sèrie de 12 PODCASTS, en format de programa de ràdio d’1 hora de durada, conduïts per l’Alma Pereira: jove dona transsexual, musicòloga, humanista digital i activista.

Aquests PODCASTS temàtics (salut, història transgènere, ciutadania i política, treball, educació, habitatge, família, migració, relacions sexe-afectives, art i cultura) dissenyats des d’un enfocament interseccional, per facilitar-nos una exploració i visibilització multidimensional de l’experiència de la SALUT de les persones transgènere, són el dispositiu que ens pemet connectar amb un ampli espectre de l’ecosistema trans (Servei Trànsit del CatSalut, entitats i persones activistes, polítiquis, influencers, artistes, educadoris, emprenedoris, treballadoris i professionals de diferents àmbits), i llançar i dur a terme l’ENQUESTA i la CAMPANYA de sensibilització.

3. CAMPANYA: sobre la base dels 10 missatges sorgits de l’ENQUESTA, produirem 10 breus clips audiovisuals per a ser difosos públicament mitjançant una campanya per les nostres xarxes socials i les de les diferents entitats i persones aliades amb els següents públics: persones treballadores i professionals dels diferents serveis i dependències de la sanitat pública i públic en general.

Destinatàries

– Persones treballadores i professionals dels diferents serveis i dependències de la sanitat pública.

– Comunitat Trans: Entitats i persones activistes, polítiquis, influencers, artistes, educadoris, emprenedoris, treballadoris i professionals de diferents àmbits i sectors.

– Organitzacions, entitats i mitjans de comunicació LGBTIQ+.

– Empreses i entitats tant de l’economia tradicional com de l’ESS.

– Universitats i institucions educatives.

– Ràdios locals i mitjans de comunicació especialitzats en Responsabilitat Social.

– Ciutadania en general.

Productes finals

– 12 capítols del podcast TranSaludable, un podcast amb Alma.

– 1 inform final sobre les ENQUESTES realitzades.

– 10 càpsules audiovisuals respecte de les respostes a la ENQUESTA.

Cal subratllar que la nostra iniciativa s’alinea amb els ODS nº3 (Salut i benestar), nº5 (Igualtat de gènere), nº10 (Reducció de les desigualtats) i nº17 (Aliances per assolir els objectius).

Amb la col.laboració de

i el suport de