Seleccionar página

Difusió de la Responsabilitat Social, la Reforma Horària i els Usos del Temps al sector audiovisual a la ciutat de Barcelona.

Realitzada conjuntament amb Catalunya Film Festivals (Coordinadora de Festivals de Cinema de Catalunya) i la PAC (Productors Audiovisuals de Catalunya), amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la campanya #SomAudiovisualResponsable, amb tret de sortida a les xarxes socials el 10 de març del 2020 i de finalització el 4 de desembre d’enguany, vol ser un instrument de sensibilització per a afavorir un canvi positiu al sector audiovisual, amb la visió de reformular les condicions laborals de les seves persones treballadores en relació a la Responsabilitat Social, la Reforma Horària, els Usos del Temps i la seva organització.

Partint de la base que estableixen els nous paradigmes de la direcció i pràctiques empresarials, tant la Reforma Horària com la Responsabilitat Social, en la seva màxima extensió, fan referència a aplicar una sèrie d’estàndards que serveixin per assegurar no només unes condicions laborals, sinó a impulsar organitzacions amb uns criteris d’excel·lència tals al seu govern que minimitzin, en les seves activitats, l’impacte negatiu per a l’entorn i els seus grups d’interès. La igualtat, la no discriminació, la transparència, la seguretat i el benestar en el treball, l’ús sostenible dels recursos, el compliment de la legalitat vigent, la racionalització horària i la facilitació del temps de cura, són alguns d’aquests criteris que es defensen des del Pacte del temps de Barcelona.

Advoquem per un temps de treball més saludable, acord al ritmes circadiaris de les persones, un temps més igualitari, superant els desequilibris existents, especialment quant a gènere; i per últim, també un temps més productiu, fugint de la presencialitat i el temps no profitós. 

A causa del baix grau de desenvolupament i implementació de la Responsabilitat Social i la Reforma Horària, el sector audiovisual hauria de millorar molt en un futur immediat, tot començant, per exemple, promovent la transparència, mitjançant la realització i publicació d’informes o memòries de sostenibilitat que integrin aspectes econòmics, socials i mediambientals de les seves organitzacions. Es a dir, l’audiovisual és un àmbit en el qual cada vegada es fa més necessària una tasca pedagògica i de sensibilització i, valgui la redundància, de comunicació i difusió del relatiu a la Responsabilitat Social i la Reforma Horària. 

Finalment, podem concloure també que tot l’anterior seria més fàcil de dur-ho a terme amb regulació, corregulació i, sobretot, amb l’autoregulació de les organitzacions.

Objectius

El principal objectiu del projecte és el de fer difusió i sensibilització sobre bones pràctiques entre les organitzacions del sector audiovisual de la ciutat en relació a unes condicions laborals de les persones treballadores que tinguin en compte un temps més saludable, igualitari i productiu, a més a més de més responsable socialment. En concret,

– Sensibilitzar sobre la corresponsabilitat i la conciliació de la vida laboral i personal.

– Proposar solucions per millorar en relació a la responsabilitat social i augmentar la racionalització horària i una millor gestió del temps de les diferents parts implicades.

– Facilitar una eina d’autodiagnosi (ja disponible, veure Antecedents) en relació a la responsabilitat social i la reforma horària per al sector.

– Prendre consciència sobre la necessitat de millorar els processos interns de les organitzacions relacionats per a optimitzar els processos de gestió de l’horari i el calendari laboral.

– Identificar, visualitzar i compartir bones pràctiques per tal que serveixin com a exemple per al sector audiovisual de la ciutat de Barcelona.

Antecedents

Aquest projecte és la continuació del que vam desenvolupar el 2019, col·laborant amb l’Associació Iniciativa per a la Reforma Horària i inTIME, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i del Clúster Audiovisual de Catalunya; i amb el qual, a través d’un qüestionari o Eina d’autodiagnosi creada ad hoc i que representa un llistat amb diferents ítems en forma de bones pràctiques, vam aconseguir portar a terme una Diagnosi en temes de Responsabilitat Social i de Reforma Horària del sector audiovisual per tal d’enfortir-lo i millorar les condicions laborals, la qualitat de vida i la salut de les seves persones treballadores.

Així doncs, amb el present projecte es busca donar continuïtat a aquest altre, partint de la base que ens ofereixen les conclusions de l’anterior, a saber, que en el sector audiovisual: 

– Cal fer èmfasi en la no discriminació i foment de la contractació de persones amb diversitat funcional.

– Cal promocionar la dona en una sector totalment masculinitzat en els càrrecs de decisió i de responsabilitat.

– Cal fomentar la transparència en els ingressos, el repartiment equitatiu en totes les escales i categories laborals evitant els abusos. 

– Cal evitar les pràctiques d’abús de poder i d’assetjament sexual.

– Cal promoure la diversitat cultural, social i lingüística com a compromís i repte per assolir una comunicació plural, inclusiva i integradora.

– Tan sols el 64% de l’alumnat en formació són dones. 

– El 16% dels projectes cinematogràfics catalans estan liderats per dones (direcció, guió i producció). 

-Tan sols el 26% dels departaments de producció audiovisual tenen una dona al capdavant, només el 9% pel que fa a càrrecs de difícil accés.

– Tan sols el 10% de les pel·lícules catalanes tenen una dona com a productora executiva.

– Cal potenciar els espais de cures per parlar de sentiments i emocions, ja que som persones que ens desenvolupem en un sector eminentment humà, i sempre estem interactuant amb persones perquè el nostre treball és sempre en equip. 

En definitiva, cal, de forma decidida, una mirada en clau gènere en les organitzacions del sector audiovisual de la nostra ciutat, per tal d’assolir un dels objectius principals del Pacte del temps i, també, complir amb la seva missió bàsica: la igualtat entre la ciutadania, sobretot amb perspectiva de gènere.

Destinatàries del projecte

Organitzacions, empreses, professionals i persones treballadores del sector audiovisual i de la comunicació: Film Commissions, festivals i mostres de cinema, mitjans especialitzats, gestores culturals, periodistes, centres de formació i universitats, estudiants, productors, artistes, cineastes, programadors, crítics, compradors, exhibidors, docents, comissaris, investigadors, distribuïdors i plataformes de Internet.

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona